Fii informat, fii în siguranță - Coronavirus

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

+4 0234 373 990 | +4 0743 023 710
programari@spitalulcomanesti.ro

ANUNŢ CONCURS MANAGER SPITAL

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti, jud. Bacău cu sediul in str. Vasile Alecsandri anunţă organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Manager, persoana fizica a instituţiei mai sus amintita. Concursul va avea loc in data de 11 ianuarie 2016 la ora 09.00 proba scrisa si 12 ianuarie 2016, ora 14,30  susţinerea  proiectului de management in cadrul interviului , la sediul Spitalului Orăşenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti , str. V. Alecsandri nr. 1 , or. Comăneşti, jud. Bacău.

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care, cumulativ îndeplinesc următoarele condiţii:

 

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare agreate de Ministerul Sănătăţii, precum:

- cursul de perfecţionare în ,, Management spitalicesc“ organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucureşti în perioada 2006-2009, respectiv de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, începând cu anul 2010, pentru care se va prezenta copia certificatului de absolvire

sau

- cursurile sau programele de perfecţionare efectuate pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Sănătate publică si management sanitar ori a atestatului de studii complementare în Managementul serviciilor de sănătate pentru care se va prezenta copia certificatului de medic specialist respectiv a atestatului de studii complementare

sau

- să fie absolvent al unui curs postuniversitar, masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Nota : Documentele necesare dosarului de înscriere,  regulamentul de desfăşurare al concursului, bibliografia şi temele - cadrul pentru proiect de management sunt afişate pe site-ul Spitalului Orăşenesc „ Ioan Lascăr”Comăneşti, şi al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraş Comăneşti.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc  „ Ioan Lascăr” Comăneşti, Biroul Resurse umane sau la telefon 0234374215 int.106, persoana de contact ec. Nica Aurica.

 

PREŞEDINTE CONSILIU ADMINISTRAŢIE

EC. STOICA ELENA

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.