Fii informat, fii în siguranță - Coronavirus

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

+4 0234 373 990 | +4 0743 023 710
programari@spitalulcomanesti.ro

Istoricul spitalului

Cea dintâi menţionare cartografică a Comăneştilor se găseşte pe harta Dunării alcătuită de geograful Samson şi tipărită în anul 1696.

În anul 1931 ia fiinţă un dispensar al asigurărilor sociale într-o clădire special cumpărată de Administraţia Asigurărilor Sociale în acest scop.

Ca unitate cu paturi ia fiinţă în 1945 o infirmierie a Asigurărilor Sociale în barăci, care s-a menţinut până în 1947 când în Comăneşti se înfiinţează prima unitate sanitară cu paturi organizată cu profil de chirurgie şi boli interne cu un număr total de 50 paturi bugetate. Aceste date rezultă din procesul verbal cu nr. 14 încheiat la 14.01.1947.

Această unitate cu paturi este instalată într-un local improvizat provenit prin naţionalizare şi a funcţionat până pe 28.10.1952 când s-a mutat în noua clădire cu destinaţi de spital.

Construcţia Spitalului orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti a început în anul 1948 şi s-a dat în folosinţă în 1952.

În baza Ordinului M.S. nr. 2991/29.10.1952 s-a inaugurat noua clădire cu 160 paturi:

 • 72 paturi secţia interne;
 • 63 paturi secţia chirurgie;
 • 25 paturi secţia pediatrie.

Vechea clădire a rămas în subordinea spitalului şi a funcţionat ca Policlinică cu 7 cabinete medicale şi un serviciu de stomatologie.

În noua clădire la etajul I s-a dat în funcţiune un bloc operator cu 2 săli de operaţii şi o staţie de sterilizare. Blocul operator a fost dotat cu aparatură medicală şi instrumentar, fiind cel mai modern din Moldova.

Odată cu deschiderea noului spital, Ministerul Sănătăţii a repartizat 7 medici specialişti pe profil chirurgical şi medicină generală. În perioada 1952-1955 a început activitatea ca medic domnul Profesor Doctor Eugen Proca.

În anul 1957 în urma reorganizării reţelei sanitare prin aplicarea H.C.M. 1965/1957 se face o modificare a structurii pe paturi de la 160 la 220 paturi:

 • 80 paturi secţia interne;
 • 60 paturi secţia chirurgie;
 • 30 paturi secţia pediatrie;
 • 40 paturi secţia obstetrică-ginecologie;
 • 10 paturi T.B.C.

În anul 1957 se înfiinţează staţia de salvare şi este administrată şi condusă de directorul Spitalului Comăneşti.

În anul 1957 trec în administraţia spitalului:

 • 2 dispensare medicale;
 • 1 dispensar T.B.C.;
 • 2 dispensare întreprindere;
 • 1 dispenar şcolar.

În anul 1968 se desfiinţează Raioanele şi Regiunile, prin reorganizarea teritorială a ţării, transformându-le în judeţe.

Din anul 1968 dispensarele rurale trec în administraţia spitalului Comăneşti, conducerea unităţii răspunzând de asigurarea asistenţei medicale pentru populaţia arondată de pe Valea Trotuşului, de la Ghimeş până la Comăneşti.

În anul 1973 se reorganizează unităţile sanitare în baza decretului 296/1973, stabilindu-se norme unitare în domeniul sănătăţii. În acelaşi an, Spitalul Dărmăneşti se comasează cu Spitalul Comăneşti, având în structură 320 paturi, o Policlinică cu 10 cabinete de specialitate, o staţie de salvare cu 16 salvări, 3 dispensare urbane, 9 dispensare rurale, 4 dispensare de întreprindere şi un dispensar şcolar.

În anul 1975 se dă în folosinţă noua clădire a Policlinicii cu un serviciu B.F.T. dotat cu aparatură, un laborator radiologie, un laborator analize şi un serviciu de stomatologie.

În acelaşi an Spitalul Comăneşti avea 365 paturi structurate astfel:

 • 120 paturi secţia Obstretică-Ginecologie;
 • 60 paturi secţia Nou-născuţi;
 • 60 paturi secţia Interne;
 • 35 paturi secţia Pediatrie;
 • 90 paturi secţia Exterioară-Dărmăneşti.

În anul 1975 s-a desfiinţat secţia Chirurgie şi s-a extins secţia Obstretică-Ginecologie, asigurând asistenţa medicală mamă-copil şi populaţiei de pe teritoriul Spitalului Moineşti. Spitalul Moineşti a extins secţia Chirurgie la 150 paturi şi sigura asistenţă de specialitate populaţiei de pe teritoriul Spitalului Comăneşti. Dispensarele rurale trec în administraţia primăriilor locale.

În anul 1990 Spitalul orăşenesc Comăneşti avea următoarea structură cu paturi:

 • 120 paturi secţia Obstretică-Ginecologie;
 • 60 paturi secţia Nou-născuţi;
 • 60 paturi secţia Interne;
 • 35 paturi secţia Pediatrie;
 • 90 paturi secţia Exterioară-Dărmăneşti;
 • 60 paturi distrofici;
 • 30 paturi cronici;
 • o creşă cu 100 paturi;
 • un dispensar pentru grădiniţe;
 • Policlinică cu 10 cabinete de specialitate;
 • un serviciu de stomatologie;
 • un serviciu B.F.T.
 • un laborator analize medicale;
 • un laborator radiologie;
 • 5 dispensare urbane (3 în Comăneşti şi 2 în Dărmăneşti);
 • un dispensar şcolar;
 • 5 dispensare întreprindere (Mină, C.F.R., Rafinărie, I.F. Comăneşti, I.F. Agăş);
 • 6 dispensare rurale;
 • 2 cămine spital (Comăneşti şi Ghimeş).

În anul 1990 Spitalul orăşenesc Comăneşti avea 560 salariaţi.

În anul 1997 s-a trecut la reducerea numărului de paturi în întreaga ţară, fiind afectat şi Spitalul Comăneşti, reducându-se numărul de paturi de la 365 paturi la 225 paturi, rămânând cu următoarea structură:

 • 60 paturi secţia Interne;
 • 70 paturi secţia Obstretică-Ginecologie;
 • 45 paturi secţia Nou-născuţi;
 • 25 paturi secţia Pediatrie;
 • 25 paturi secţia Exterioară-Dărmăneşti.

În anul 1999 se desfiinţează dispensarele de întreprindere, dispensarele rurale şi urbane, iar asistenţa primară o preiau medicii de familie. Tot în acest an serviciul stomatologic trece în sistem privat.

În anul 2002 prin Ordinul M.S. 508/2002 se modifică structura spitalului după cum urmează:

 • 60 paturi secţia Medicină Internă;
 • 10 paturi Compartiment Neurologie;
 • 10 paturi Compartiment Cardiologie;
 • 50 paturi secţia Obstretică-Ginecologie;
 • 30 paturi secţia Nou-născuţi;
 • 10 paturi Compartiment A.T.I.;
 • 15 paturi Compartiment Pediatrie;
 • Camera de Gardă, în total 185 paturi.
 • Farmacia;
 • Laborator radiologie şi imagistică medicală;
 • Laborator analize medicale;
 • Cabinet planificare familială;
 • Cabinet stomatologie-urgenţe;
 • Cabinet medical şcolar Comăneşti;
 • Cabinet medical şcolar Dărmăneşti;
 • Ambulatoriul de specialitate al Spitalului cu 8 cabinete.

În anul 2004 se redeschide secţia Chirurgie.

Prin Ordinul 369/2403/2008 se aprobă noua structură cu 160 paturi după cum urmează:

 • 50 paturi secţia Interne;
 • 15 paturi Compartiment Neurologie;
 • 15 paturi Compartiment Cardiologie;
 • 25 paturi secţia Obstretică-Ginecologie;
 • 15 paturi Compartiment Nou-născuţi;
 • 5 paturi Compartiment A.T.I.;
 • 15 paturi Compartiment Pediatrie;
 • 20 paturi Compartiment Chirurgie;
 • 8 paturi spitalizare;
 • 5 paturi însoţitori;
 • Ambulatoriul de specialitate al spitalului cu 10 paturi.

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.