Fii informat, fii în siguranță - Coronavirus

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

ASISTENȚI MEDICALI

Nr. 2051 Data: 08.04.2015

A N U N Ț

Spitalul Orăşenesc ,,IOAN LASCAR" Comanesti organizează in data de 05.05.2015 ora 12,00 , la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Sectiei Medicina interna-LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA;
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Cabinetului Pediatrie;

I. Conditiile de participare la concurs

1. Conditii generale:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai mult:ASISTENȚI MEDICALI

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.